Tabors fläckspray 500 ml

44.50 kr

Tar effektivt bort svåra fläckar på kläder.

Sprayflaska 500 ml

Kategori:

Beskrivning

Förbehandla hårt smutsad tvätt genom att spraya på fläckarna, låt verka några minuter och tvätta sedan som vanligt i maskin.

Risk för allvarliga ögonskador

Förvaras oåtkomligt för barn. Irriterar ögonen. Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.

Övrig information

Städhem har ambitionen att alltid ge dig rätt information. Mindre förändringar i produkternas innehåll kan ske över tid och vi ber därför alltid våra kunder att alltid före användning kontrollera informationen på produktens förpackning.