Aros Bygg & Förvaltning väljer Städhem

Städhem ser till att det är rent och fint i deras lokaler så personalen får arbeta i en bra miljö.

Aros Bygg & Förvaltning bygger mer än bara hus. Dom levererar ändamålsenliga lösningar för de personer och verksamheter som bor och verkar i de fastigheter vi har åtagande i. Aros Bygg & Förvaltning är ett välstrukturerat och effektivt företag i en storlek som gör att de alltid har snabba kontakt- och beslutsvägar. Oavsett storlek ska vi alltid förbli engagerade, personliga och kundnära. Vi arbetar i hela Mälardalen och rör oss mer och mer över ett större geografiskt område.

Läs mer på arosbygg.se