ELE väljer Städhem

ELE väljer Städhem som leverantör av lokalvårdstjänster på sitt nya kontor.

ELE är ett nytänkande ingenjörsföretag. Tillsammans med deras medverkan kommer engagemang och hängivenhet med en hög leveransprecision. ELE driver projekt under flexibla former och stärker kundens konkurrenskraft genom att bistå med kompetens och förstklassiga lösningar. ELE attraherar de bästa medarbetarna – deras drivkraft, nyfikenhet, kunskap och erfarenhet gör att vi levererar.

Läs mer på www.ele.se