Granen Handelsfastigheter väljer Städhem

Granen Handelsfastigheter väljer Städhem som samarbetspartner för renhållning för fastigheter i Eskilstuna.

Granen äger och förvaltar fastigheter i både större och mindre orter spridda över landet. Förvaltningsportföljen har sin bas i handelsfastigheter för dagligvaruhandel, men i beståndet finns även kontorslokaler och ytor för övrig handel och service.

Läs mer på www.granen.se