stadhem_start

Så här fungerar RUT-avdraget.

Direktavdraget för hushållsnära tjänster gäller från den 1 juli 2009. Direktavdraget innebär att du betalar 50 procent av arbetskostnaden vid köptillfället. Städhem administrerar din skattereduktion direkt med Skatteverket.

Du använder RUT-avdraget genom att Städhem gör ett avdrag på arbetskostnaden på din faktura. När du sedan har betalat begär Städhem utbetalning från Skatteverket. Om Skatteverket beviljar utbetalning till utföraren förifylls beloppet i din inkomstdeklaration. Tänk på att du måste ha betalat tillräckligt med skatt under inkomståret för att kunna använda rot- och rutavdraget.

Skattereduktionen är max 25 000kr per person och år vilket motsvarar ett underlag av 50 000 kr. För dig som är 65 år eller äldre är RUT-avdraget 50 000kr per år vilket motsvarar ett underlag av 100 000kr.

Om du får RUT-arbete som förmån redovisar din arbetsgivare detta på din kontrolluppgift. Därefter får du det förifyllt i din deklaration.

Läs mer om skattereduktionen på www.skatteverket.se