Städhem hjälper Sparbanken Rekarne

När Sparbanken Rekarne bygger om får Städhem förtroende att hjälpa till med byggstädning och fönsterputs.

Sparbanken Rekarne är en lokal bank bank med ett lokalt hjärta. Dom kan den lokala marknaden och känner sina kunder. Bankens styrelse, ledning och medarbetare finns nära dig vilket gör att dom kan fatta snabba beslut. Sparbanken Rekarne har det största antalet privat- och företagskunder av bankerna i Eskilstuna, Strängnäs och Mariefred. Dom vill vara banken med bäst tillgänglighet på orten.

Läs mer på www.sparbankenrekarne.se