Städhem samarbetar med Intressanta Hus

Städhem har fått förtroende att hjälpa Intressanta Hus och deras kunder med olika städuppdrag.

Intressanta Hus idé är att låta arkitekter rita intressanta hus som sticker ut från det vanliga. Sedan fabriksproducerar dom husen i block som monteras och utrustas på plats. På det viset kombinerar dom det sköna med att få ett individuellt hus, med den rationella produktionen hos normala kataloghus. Slutsumman är att du får ett speciellt hus utan att det blir speciellt dyrt.

Läs mer på www.intressantahus.se